Category Archives: Non classé

HAFATRY NY MF.06/SLXVIII

HAFATRY NY MF.06/SLXVIII FIVORIAN’NY MPIANDRAIKITRA FOIBE CFD Ampandrana (24 Aprily -01 Mey 2019) Ry Havana, Ny Mpiandraikitra Foibe nivory ara-potoana teto Antananarivo (CFD Ampandrana) tamin`ny 24 Aprily -01 Mey 2019, mamangy ny fianakaviana Kristiana rehetra manerana ny sahan`ny FJKM “ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Raintsika sy Jesoa Kristy Tompo”I Kor.1/3’.… Read More »