Fotoam-pivavahana Aogositra 2020

By |

Ho antsika rehetra mpianakavin’ny finoana eto amin’ny FJKM Ziona Vaovao Paris,
Manonona ny fiadanan’ny Tompo amintsika rehetra.

Noho ny fepetra napetraky ny fanjakana, ary nohamafisin’ny tompon-trano ao Sainte Germaine ihany koa, amin’izao déconfinement izao dia misy ny fepetra vitsivitsy tsy maintsy arahintsika, mba hampizotra tsara ny fotoam-pivavahana, ary koa mba tsy hampisy ny fifamindrana aretina eo amintsika vahoakan’Andriamanitra.

Noho izany, ho antsika eto amin’ny FJKM Ziona Vaovao Paris, dia misy ireto fepetra ireto tsy maintsy arahintsika :

 • Manaja ny elanelana 1m rehefa mipetraka ao am-piangonana, efa misy marque ny seza azo ipetrahana. Noho izany dia :
  • Voafetra ho 100 ny toerana misy ao ampiangonana
  • Ny zaza latsaky ny 4 taona dia miara-mipetraka amin’ny ray aman-dreniny, ny mihoatra ny 4 taona kosa dia maka toerana iray (izany hoe manaja ilay elanelana 1m)
  • Manaja ilay elanelana 1m rehefa manao rakitra alitara
  • Ny fianakaviana iray tafo ihany no mahazo mipetraka tsy misy elanelany, ary tsy maintsy asiana elanelana 1m amin’ny olona hafa
 • Ny fidirana dia indray mandeha ihany ary amin’ny 3 ora tolakandro izany
 • Tsy maintsy manao masque ny olon-dehibe sy ny ankizy mihoatra ny 11 taona
 • Tsy maintsy manadio tanana amin’ny gel hydroalcoolique rehefa miditra (hisy distributeur eo am-pidirana)
 • Rehefa mifampiarahaba dia kopa-tanana ihany fa tsy mifandray tanana, tsy mifanoroka
 • Raha vantany vao tonga ao ampiangonana dia miezaka mijanona eo an-toerana mba tsy hisian’ny fivezivezena (ny Diakonina sy ny teknisiana ihany no mahazo mivezivezy amin’ny fanomanana rehetra)
 • Tout enfant qui se déplace doit être accompagné d’un adulte : noho izany dia tsy azon’ny ankizy ilalaovana ilay couloir ao ambadika (ao akaikin’ny WC) sy eo an-tokotany ary ery aoriana ao am-piangonana
 • Hisy fepetra manokana horaisin’ny Diakonina amin’ny fanomanana sy ny fizarana ny fandraisana
 • Rehefa mirava dia :
  • Hajaina hatrany ny elanelana 1m amin’ny fivoahana ny Fiangonana
  • Tsy azo atao ny mitangorona miresaka eo ivelan’ny Fiangonana
 • Iangaviana ireo mahatsapa tena ho mbola marofirofy mba hijanona an-trano aloha
 • Ho an’ireo tsy afaka mandeha mankany am-piangonana dia hisy ny diffusion en direct amin’ny internet mba hahazoantsika rehetra miombom-po amam-panahy amin’ny fiderana an’Andriamanitra; halefa amintsika amin’ny fotoana mahamety izany ny lien hahazoana manaraka ny direct

Mandritra ity volana Aogositra ity dia tsy misy ny fisoratana anarana amin’ny fanatrehana ny fanompoam-pivavahana fa azontsika atao ny mivantana avy hatrany ao am-piangonana.

Amin’ny 6 septambra kosa dia miverina ny fisoratana anarana, raha tsy misy fiovana ny fepetra omen’ny fanjakana.

Holazaina amintsika miandalana eny ihany raha misy fiovana ireo fepetra ireo, satria manaraka ny fandaminan’ny fanjakana sy ny tompon-trano isika.
Mirary soa ry havana
Ny Biraon’ny FJKM Ziona Vaovao Paris