Fotoam-pivavahana Jona 2020

By |

Ho antsika rehetra mpianakavin’ny finoana eto amin’ny FJKM Ziona Vaovao Paris,
Manonona ny fiadanan’ny Tompo amintsika rehetra.
Araka ny efa nambara tamintsika, raha sitrapon’ny Tompo dia hisokatra manomboka amin’ny Alahady 7 jona ho avy izao indray ny fotoam-pivavahana eto amin’ny FJKM Ziona Vaovao Paris.
Noho ny fepetra napetraky ny fanjakana, ary nohamafisin’ny tompon-trano ao Sainte Germaine ihany koa, amin’izao déconfinement izao dia misy ny fepetra vitsivitsy tsy maintsy arahintsika, mba hampizotra tsara ny fotoam-pivavahana, ary koa mba tsy hampisy ny fifamindrana aretina eo amintsika vahoakan’Andriamanitra.Noho izany, ho antsika eto amin’ny FJKM Ziona Vaovao Paris, dia misy ireto fepetra ireto tsy maintsy arahintsika :

 • Manaja ny elanelana 1m rehefa mipetraka ao am-piangonana, efa misy marque ny seza azo ipetrahana. Noho izany dia :
  • Voafetra ho 100 ny toerana misy ao ampiangonana
  • Ny fianakaviana iray tafo izany dia manaraka io elanelana 1m io ihany koa
  • Ny zaza latsaky ny 4 taona dia miara-mipetraka amin’ny ray aman-dreniny, ny mihoatra ny 4 taona kosa dia maka toerana iray (izany hoe manaja ilay elanelana 1m)
  • Manaja ilay elanelana 1m rehefa manao rakitra alitara
 • Hisy fidirana in-droa :
  • Amin’ny 2 ora tolakandro (14h) ny fidirana voalohany
  • Amin’ny 4 ora tolakandro (16h) ny fidirana faharoa
 • Tsy maintsy manao masque ny olon-dehibe sy ny ankizy mihoatra ny 11 taona
 • Tsy maintsy manadio tanana amin’ny gel hydroalcoolique rehefa miditra (hisy distributeur eo am-pidirana)
 • Rehefa mifampiarahaba dia kopa-tanana ihany fa tsy mifandray tanana, tsy mifanoroka
 • Raha vantany vao tonga ao ampiangonana dia miezaka mijanona eo an-toerana mba tsy hisian’ny fivezivezena (ny Diakonina sy ny teknisiana ihany no mahazo mivezivezy amin’ny fanomanana rehetra)
 • Tout enfant qui se déplace doit être accompagné d’un adulte : noho izany dia tsy azon’ny ankizy ilalaovana ilay couloir ao ambadika (ao akaikin’ny WC) sy eo an-tokotany ary ery aoriana ao am-piangonana
 • Hisy fepetra manokana horaisin’ny Diakonina amin’ny fanomanana sy ny fizarana ny fandraisana
 • Rehefa mirava dia :
  • Hajaina hatrany ny elanelana 1m amin’ny fivoahana ny Fiangonana
  • Tsy azo atao ny mitangorona miresaka eo ivelan’ny Fiangonana
 • Iangaviana ireo mahatsapa tena ho mbola marofirofy mba hijanona an-trano aloha
 • Ho an’ireo tsy afaka mandeha mankany am-piangonana dia hisy ny diffusion en direct amin’ny internet mba hahazoantsika rehetra miombom-po amam-panahy amin’ny fiderana an’Andriamanitra; halefa amintsika amin’ny fotoana mahamety izany ny lien hahazoana manaraka ny direct

Ho an’ireo rehetra maniry ny hamonjy ny fotoam-pivavahana any Sainte Germaine dia misy ny fandaminana toy izao :

 • hisy ny fisoratana anarana isa-pianakaviana, ka ireo rehetra izay nisoratra anarana ihany no afaka miditra ao am-piangonana, ary voafetra ho 100, araka ny voalaza etsy ambony, ny isan’ny misoratra anarana
 • manomboka izao (androany Zoma 5 jona) ny fisoratana anarana ary mikatona ny Alahady 7 jona amin’ny 9 ora maraina, ary amin’ity lien ity no anaovana izany : https://tinyurl.com/culte-zvp

Holazaina amintsika miandalana eny ihany raha misy fiovana ireo fepetra ireo, satria manaraka ny fandaminan’ny fanjakana sy ny tompon-trano isika.
Mirary soa ry havana
Ny Biraon’ny FJKM Ziona Vaovao Paris